Press <C> for Combat

combat

"Combat" for fast connections (DSL or better)

"Combat" for modem connections (56k)


An interactive flash-composition in a struggle with letters and words, where the 'listener' becomes the player.
   Press <C> for Combat literally needs the listeners active participation. The battle is fought on a stage of increasing disorder. Using the codewords & special commands is the only possible way out. Consequences might be fatal!


En interaktiv flash-komposotion i en kamp med bogstaver og ord, hvor 'lytteren' bliver den udøvende
   Press <C> for Combat kræver helt bogstaveligt lytterens aktive indlevelse. Kampen udspilles på en scene i tiltagende uorden. Kodeord og specielle kommandoer er eneste nøgle til at finde en vej ud. Muligvis med fatale konsekvenser!

Jakob Riis, april 2002